Cykl życia projektu. Przegląd metodyk.

Na początku jest pomysł na projekt. Projekt, który ma przynieść korzyści. Potem zaczyna się żmudna praca, której celem i punktem końcowym jest uzyskanie tych korzyści. Jak wygląda cykl życia projektu w podejściu klasycznym i zwinnym? Zapraszam do lektury.

Cykl życia projektu w podejściu klasycznym

Projekt w podejściu klasycznym realizowany jest zwykle na dwa sposoby:

 • w jednym etapie, w którym dostarczamy całe rozwiązanie,
 • w podziale na kilka etapów, pełne rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia po ostatnim z nich.

Jak wygląda cykl życia projektu w tym przypadku?

 1. Pierwsza faza to faza inicjowania projektu, która sprawdza zasadność realizacji danego projektu lub kolejnego etapu.
 2. Jeśli projekt/kolejny etap dostał zielone światło na realizację, przystępujemy do fazy planowania – ustalamy zakres prac (szczegółowy), harmonogram, budżet, potrzebne zasoby, podwykonawców itd. Spotkanie kick off to moment kulminacyjny tej fazy – prezentujemy na nim plan realizacji i jeśli ten plan uzyska akceptację, możemy przejść do kolejnej fazy.
 3. A jest to faza realizacji planu. Cały zespół projektowy, wszystkie zespoły zaangażowane w projekt oraz podwykonawcy, w ustalonym i zapisanym w planie projektu terminie przystępują do realizacji zadań.
 4. Równolegle z tą fazą odbywa się faza monitorowania i kontroli projektu, w której menedżer projektu sprawdza, czy projekt jest realizowany zgodnie z planem czy też nie. Jeśli okaże się, że nie do końca tak jest, konieczna jest modyfikacja planu – zwykle chodzi o wydłużenie czasu trwania projektu i/lub zwiększenie budżetu. Zatwierdzenie zmiany projektu jest procesem trudnym dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt.
 5. W momencie, kiedy dobrniemy do szczęśliwego zakończenia, projekt/etap przechodzi do fazy zamknięcia, w której formalnie zamykamy projekt, a otrzymany produkt przekazujemy.

Cykl życia projektu w podejściu zwinnym

Jeśli chodzi o podejście zwinne, pokażę Ci cykl życia projektu na przykładzie metodyki Agile Project Management. W tym przypadku składa się on z następujących faz:

 1. Faza przed projektem, której celem jest weryfikacja korzyści płynących z realizacji tego konkretnego projektu. Na tym etapie w projekt nie jest jeszcze zaangażowany menedżer projektów. Jest tak z prostej przyczyny – organizacja jeszcze nie wie, czy będzie inwestować w konkretny projekt.
 2. W fazie wykonalności weryfikujemy, czy projekt jest możliwy do realizacji biorąc pod uwagę wymagany budżet oraz uwarunkowania techniczne.
 3. I tym sposobem – po otrzymaniu zielonego światła od naszej organizacji – projekt przechodzi do fazy Podstaw. Jej celem ustala się biznesowy sens projektu i sposób zarządzania tym projektem. Oprócz tego w fazie Podstaw definiujemy zakres prac (ale bez wchodzenia w szczegóły wymagań – te będą definiowane w kolejnej fazie), czas ich trwania, potrzebny budżet oraz jakość rozwiązania.
 4. Faza Rozwoju Ewolucyjnego to jest ten czas, w którym – w sposób iteracyjny – zespół pracuje nad rozwiązaniem. Pracę realizujemy w Timeboxach. Każdy z nich kończy się Przyrostem, czyli nowszą, bardziej rozbudowaną wersją produktu. Każdy Przyrost demonstrujemy biznesowi, dzięki czemu na bieżąco może on wprowadzać zmiany do wymagań. Faza tę kontynuujemy tak długo, jak to zostało ustalone (czas trwania projektu nie podlega zmianie, możemy zmienić tylko zakres projektu). Produkt, który otrzymamy na końcu, zawiera wymagania, zgodnie z ustalonymi priorytetami.
 5. Faza wdrożenia odbywa się równolegle z Fazą Rozwoju Ewolucyjnego. Każdy Przyrost lub co któryś jest uruchamiany w środowisku produkcyjnym, dzięki czemu biznes może już czerpać korzyści z produktu. Ostatni Timebox w projekcie również trafia na środowisko produkcyjne, dostarczając tym samym finalną wersję produktu.
 6. Faza Po projekcie to czas sprawdzenia korzyści biznesowych. W tej fazie odpowiadamy sobie na pytanie, czy produkt dostarczył oczekiwanych korzyści biznesowych i w jakim stopniu.

Podsumowanie

Na pierwszy rzut oka cykl życia projektu nie różni się zbytnio – niezależnie od tego, czy realizowany jest klasycznie czy zwinnie. W obu podejściach mamy fazę:

 • sprawdzania, czy w ogóle jest sens dany projekt realizować,
 • planowania,
 • realizacji.

Różnice znajdujemy patrząc w szczegóły – inne podejście do planowania, do wprowadzania zmian, w innym momencie korzystamy z benefitów itd. Więcej o tych różnicach pisałam w artykule Waterfall vs Podejście zwinne, zapraszam Cię do lektury tego posta.