Zmiany w ITIL®4

W 2019 roku AXELOS wprowadził na rynek nową wersję biblioteki ITIL® – ITIL®4. Numer 4 nie oznacza tak naprawdę kolejnej wersji. Wynika on z faktu, że zmiany w bibliotece zostały wymuszone przez czwartą rewolucję – rewolucję cyfrową. Zobacz, jakie zmiany w ITIL®4 pociągnęła za sobą ta rewolucja.

Czy zauważyłeś, jak bardzo zmienił się świat przez ostatnie dwie dekady? 20 lat temu Internet służył nam głównie do komunikacji i wyszukiwania informacji. Z czasem ewoluował na inne obszary naszego życia, a dzisiaj możemy powiedzieć, że każda branża i każda firma przeszła lub przechodzi w tej chwili ogromną transformację IT. AXELOS właśnie ten powód podaje, jako przyczynę zmian w bibliotece:

The context of ITIL, with the release of ITIL 4  in 2019 is now much bigger, with an emphasis on the business and technology world, how it works today, and how it will work in the future with Agile, DevOps and digital transformation.

https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil/what-is-itil

Sprawdźmy, jakie zmiany w ITIL wprowadził AXELOS w związku z rewolucją cyfrową..

Zmiany w bibliotece ITIL®4

Pierwsza – i mogę powiedzieć, że najważniejsza – zmiana (bo rzutuje na wszystkie pozostałe) w bibliotece to mocny nacisk na wartość i jej współtworzenie przez użytkowników usługi, zamiast dostarczania wartości użytkownikom.

System Wartości Usługi

W jaki sposób dostawca usługi może dostarczyć wartościową usługę? ITIL®4 wprowadza koncepcję Systemu Wartości Usługi (ang. Service Value System, SVS). Na SVS składają się:

 • Łańcuch Wartości Usług (opisany poniżej),
 • Ład organizacyjny (ang. Governance), za którym stoi efektywna struktura organizacyjna oraz ciągłe monitorowanie produktywności organizacji,
 • Praktyki (ang. Practices), które znamy z poprzedniej wersji biblioteki. Wówczas były nazywane procesami i inaczej były uporządkowane. Listę praktyk znajdziesz w mini Niezbędniku Skutecznego Menedżera.
 • Wskazówki/Zasady zarządzania usługami (ang. Guiding principles), które znajdziesz w artykule Zarządzanie usługami,
 • Ustawiczne doskonalenie (ang. Continual Improvement), któremu poświęciłam osobny artykuł.

Łańcuch Wartości Usługi

Łańcuch Wartości Usług (ang. Service Value Chain) definiuje działania podejmowane przez każdego dostawcę usługi niezależnie od branży, a są to:

 • Zaangażowanie (ang. Engage) wszystkich interesariuszy w celu uzgodnienia potrzeb oraz późniejszego podtrzymania dobrych relacji,
 • Planowanie (ang. Plan) wizji na rozwój usługi i czterech wymiarów zarządzania usługami,
 • Ulepszanie (ang. Improve) zarówno usługi, jak i czterech wymiarów zarządzania usługami,
 • Projektowanie i Przekazywanie (ang. Design and Transition), za którym stoi zapewnienie oczekiwanej jakości przy jednoczesnej dbałości o budżet oraz dostarczenie usługi na rynek,
 • Pozyskiwanie i Rozwijanie (ang. Obtain/ Build), za którym kryje się pozyskiwanie niezbędnych zasobów zgodnie z ustaloną specyfikacją,
 • Dostarczanie i Wspieranie (ang. Deliver and Support), w ramach którego nie tylko dostarczamy usługę, ale również monitorujemy działanie usługi.

Cztery wymiary zarządzania usługą

W powyższym akapicie pojawiło się pojęcie czterech wymiarów zarzadzania usługą, które również pojawiło się w ITIL®4. Są to:

 • ludzie i organizacje,
 • informacje i technologie,
 • partnerzy
 • oraz strumienie wartości (ang. Value Streams), które pokazują jaką drogą podąża organizacja od konkretnej potrzeby do dostarczenia wartości.

Te cztery wymiary nie działają w izolacji. Na każdy z nich mają wpływ pozostałe wymiary oraz różnego rodzaju czynniki zewnętrzne – polityczne, społeczne, ekonomiczne, technologiczne, prawne i środowiskowe.

W ten sposób nakreśliłam Ci najważniejsze zmiany w ITIL®4. Jeśli interesuje Cię ten temat i chciałbyś dowiedzieć się więcej, odsyłam Cię do stron AXELOS.

Zmiany w certyfikacji ITIL®4

System certyfikacji ITIL® jest jednym z bardziej złożonych. Nowa wersja ITIL®4 nie upraszcza tego systemu i tak:

 • pierwszy certyfikat to ITIL® Foundation (więcej informacji na temat tego certyfikatu znajdziesz tutaj),
 • następnie są dwie ścieżki do wyboru:
  • ITIL® Managing Professional – lista modułów na tej ścieżce została opisana tutaj: link,
  • ITIL® Strategic Leader – lista modułów na tej ścieżce została opisana tutaj: link
 • ostatni certyfikat to ITIL® Master – odsyłam Cię na stronę AXELOS po więcej informacji.

Jeśli jesteś w trakcie certyfikacji ITIL®v3 i zgromadziłeś już 17 punktów, możesz skorzystać z modułu ITIL®4 Managing Professional Transition Module i “przeskoczyć” na ścieżkę ITIL®4. W przeciwnym wypadku masz do wyboru dwie opcje:

 • kontynuuować certyfikację ITIL®v3, a po uzyskaniu 17 punktów przejść na ścieżkę ITIL®4,
 • rozpocząć ścieżkę ITIL®4 od początku, od szkolenia i certyfikatu Foundation.

Na koniec podrzucam Ci jeszcze ITIL®4 FAQ.