Ścieżka krytyczna

Ścieżka krytyczna

Metoda ścieżki krytycznej (ang. CPM – Critical Path Method) jest jedną z technik przygotowania harmonogramu projektu. Pozwala wyznaczyć nie tylko datę zakończenia projektu, ale również pomaga zidentyfikować aktywności z największym ryzykiem opóźnienia projektu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co to jest ścieżka krytyczna, zapraszam do lektury. Na końcu artykułu znajdziesz mały prezent ode mnie 🙂

Continue Reading
Jak stworzyć harmonogram projektu?

Jak stworzyć harmonogram projektu?

Nie ma projektu bez harmonogramu. Przygotowanie harmonogramu to nie jest przysłowiowa bułka z masłem. Celem tego procesu nie jest tylko ustalenie tego, kto, co i kiedy ma robić. Celem jest umowa pomiędzy zespołem a klientem dotycząca terminu oddania gotowego produktu. Co raz ustalisz i przekażesz, zostanie, a jakakolwiek zmiana tego terminu to duże wyzwanie. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak stworzyć harmonogram projektu.

Continue Reading