Sprint w Scrum

Niech tytuł tego artykułu Cię nie zmyli! Nie będę rozpisywać się na temat biegania, bo jestem totalnym amatorem w tym temacie. Zamiast tego w artykule odpowiadam na pytanie, co to jest Sprint w kontekście Scrum, czym jest cel Sprintu i na czym polega wykonanie Sprintu.

Co to jest Sprint?

Sprint to pudełko czasowe trwające maksymalnie 1 miesiąc. Wszystkie sprinty w Scrum są zawsze tej samej długości, ustalonej na etapie rozpoczynania pracy nad produktem. Kolejny Sprint rozpoczyna się od razu po zakończeniu poprzedniego sprintu.

Z mojego doświadczenia – im krótsze Sprinty, tym lepiej. Miesięczne Sprinty były dla mnie “przydługawe”, idealnie sprawdzały się za to Sprinty dwutygodniowe. Co nam dają krótkie Sprinty?

 • planowanie jest łatwe, jesteśmy w stanie szybko zapełnić pudełko czasowe zadaniami do realizacji,
 • nie musimy długo czekać na informację zwrotną,
 • mamy regularne punkty kontrolne, wiemy gdzie jesteśmy i co przed nami,
 • mamy mniejszą ilość błędów do naprawy.

Sprint jest przestrzenią, w której odbywają się następujące wydarzenia:

 • Planowanie Sprintu,
 • Przegląd Sprintu,
 • Retrospekcja Sprintu,
 • Codzienne spotkania.

Więcej o tych wydarzeniach napiszę w kolejnym artykule. Sprint to pudełko czasowe, w którym ma miejsce również wykonanie Sprintu, czyli realizacja zadań zawartych w Rejestrze Sprintu (więcej na ten temat poniżej).

Cel i Rejestr Sprintu

Każdy Sprint rozpoczyna się od planowania. Podczas tego spotkania ustalane są cele do osiągnięcia przez Zespół w danym Sprincie. Na tej podstawie Zespół Scrumowy wybiera z Rejestru Produktu te elementy, które pozwolą my zrealizować te cele. Tak powstaje Rejestr Sprintu.

Musisz pamiętać, że w trakcie trwania Sprintu ustalony cel Sprintu nie może podlegać zmianom. Powodowałoby to:

 • utratę zaufania do Właściciela Produktu,
 • marnotrawstwo pracy (Zespół poświęcił już czas na zaplanowanie pracy by osiągnąć pierwotny cel sprintu, do tego dochodzi praca nad rozpoczętymi już zdaniami),
 • pogorszenie motywacji Zespołu.

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cel Sprintu był w trakcie Sprintu doprecyzowany przez Właściciela Produktu, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Wykonanie Sprintu

Po zakończeniu Planowania Sprintu rozpoczyna się czas wykonania Sprintu i trwa on do momentu Przeglądu Sprintu. W tym czasie:

 • Deweloperzy organizują się samodzielnie i ustalają na bieżąco, w jaki sposób osiągną cele sprintu,
 • Scrum Master realizuje wszystkie swoje obowiązki (pisałam o nich w tym artykule),
 • Właściciel Produktu jest dostępny przez cały czas by udzielać odpowiedzi na pytania deweloperów, przeglądać na bieżąco rezultaty Sprintu i dawać informację zwrotną na ich temat, weryfikować spełnienie kryteriów akceptacji.

Istotnym elementem jest bieżąca komunikacja w Zespole Scrumowym. Z pomocą przychodzi tablica z zadaniami do realizacji w Sprincie, pokazująca aktualny ich status (może być to tablica fizyczna, ale równie dobrze sprawdzi się tablica wirtualna w wybranej aplikacji do zarządzania projektami).

Zakończenie Sprintu przed czasem

Zakończenie Sprintu przed czasem jest środkiem ostatecznym. Taka decyzja podejmowana jest przez Właściciela Produktu tylko w sytuacji, kiedy cel Sprintu przestaje mieć uzasadnienie ekonomiczne.

Co się dzieje, jeśli taka decyzja zapadnie? Wówczas Zespół Scrumowy przeprowadza Retrospekcję Sprintu, która formalnie kończy Sprint.

Podsumowanie

Co nam daje praca w zdefiniowanym pudełku czasowym?

 • ograniczamy ilość rozpoczętej pracy cząstkowej ,
 • i co za tym idzie skupiamy się na domykaniu zadań,
 • wybieramy zadania o najwyższym priorytecie,
 • mamy możliwość demonstowania postępów na bieżąco,
 • a biznes ma możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji (w końcu każdy Sprint kończy się potencjalnie gotowym do wdrożenia przyrostem).