Scrum Guide 2020

18 listopada 2020 został opublikowany nowy Scrum Guide. Zbiegło się to w czasie z 25 rocznicą Scruma. Miałam przyjemność uczestniczyć w wirtualnym wydarzeniu z tej okazji i posłuchać “z pierwszej ręki” o nowym Scrum Guide. Zapraszam Cię do lektury artykułu, w którym przybliżam najważniejsze zmiany.

Co się zmieniło w Scrum Guide 2020?

 1. Przede wszystkim nowy Scrum Guide jest mocno okrojony w porównaniu do swojego poprzednika z 2017 roku. Nie znajdziesz w nim już szczegółowych wytycznych. Można by powiedzieć, że teraz opisuje niezbędne minimum, na którym organizacje i Zespoły Scrumowe tworzą swojego Scruma, wybierając te techniki, które dla nich będą najbardziej wartościowe.
 2. W samej definicji Scruma nastąpiła duża – moim zdaniem – zmiana. Teraz Scrum stanowi pewne ramy, które pomagają organizacji generować wartość poprzez rozwiązywanie złożonych problemów. (W poprzedniej wersji była mowa o ramach, wewnątrz których pracowano nad złożonymi problemami)
 3. Nie ma już dwóch zespołów: Zespołu Scrumowego (ang. Scrum Team) i zespołu deweloperskiego (ang. Development Team). Jest tylko jeden zespół – zespół scrumowy, którego członkami są: Właściciel Produktu (ang. Product Owner), Scrum Master i Deweloperzy (ang. Developers).
 4. Zespół Scrumowy nie jest już samoorganizujący (ang. self-organizing), ale staje się zespołem samozarządzającym (ang. self-managing). Zespół Scrumowy sam decyduje, co, kiedy i jak dostarczy.
 5. Scrum Master nie jest już definiowany jako lider służebny wobec zespołu scrumowego (ang. servant leader). W nowej wersji Scrum Guide “Scrum Masterzy to prawdziwi liderzy działający na rzecz Scrum Teamu, jak i szerzej rozumianej organizacji.” (Scrum Guide 2020, wer. polska, s. 6).
 6. Zostając jeszcze w temacie ról. W Scrum Guide 2020 zastąpiono słowo “responsible” słowem “accountable”. Jedna mała zmiana, a taka duża różnica 🙂
 7. Zestaw tematów omawianych podczas Planowania Sprintu został powiększony. Od teraz na tym spotkaniu odpowiadamy nie tylko na pytania: co zostanie dostarczone? i w jaki sposób to zrobimy?. Weryfikujemy również, dlaczego ten Sprint ma wartość?
 8. Zrezygnowano z narzuconej formuły spotkań Daily Scrum (na pewno z poprzedniej wersji pamiętasz 3 pytania, na które miał odpowiedzieć każdy członek zespołu deweloperskiego). Teraz to deweloperzy decydują o formule spotkania, przy zachowaniu 15-minutowego limitu czasowego.
 9. Wprowadzono Cel Produktu (ang. Product Goal), który wyznacza kierunek rozwoju produktu w ogóle. Tak jak Cel Sprintu wyznacza kierunek rozwoju produktu w konkretnym Sprincie. Cel Produktu wyznacza Właściciel Produktu. Na spotkaniu podkreślone zostało, że cel produktu nie zmienia się w trakcie trwania Sprintu. Ale może się zdarzyć tak, że Zespół Scrumowy odkryje (w trakcie pracy nad kolejnym Sprintem) coś, co sprawi, że Cel Produktu będzie musiał być zmieniony.
 10. Dodatkowo wprowadzono pewną strukturyzację, jeśli chodzi o artefakty Scruma. Każdy artefakt Scruma ma teraz zdefiniowane swoje zobowiązanie i tak: zobowiązaniem Product Backlogu jest cel produktu, zobowiązaniem Sprint Backlogu jest Cel Sprintu, a zobowiazaniem Przyrostu (ang. Increment) jest Definicja Ukończenia (ang. Definition of Done). Tak przy okazji – w tej wersji Scrum Guide słowo Done nie jest już w cudzysłowie 🙂
 11. Jeśli chodzi o Definicję Ukończenia, to zostało powiedziane wprost, że jeśli “Jeśli jakiś element Product Backlogu nie jest zgodny z Definicją Ukończenia, nie może zostać wydany ani nawet przedstawiony podczas Sprint Review” (Scrum Guide 2020, wer. polska, s. 13).

Podsumowanie

Zachęcam Cię do zapoznania się z nowym Scrum Guide. Na koniec podrzucam Ci kilka linków:

Jak oceniasz zmiany w nowej wersji Scrum Guide 2020?