Ścieżka certyfikacji ITIL®

ITIL® Foundation wprowadza nas w tematykę zarządzania usługami informatycznych. Czy jest obowiązkowy, by kontynuować i zdobywać kolejne certyfikaty w tym obszarze? Zobacz, jak wygląda ścieżka certyfikacji ITIL®.

Ścieżka certyfikacji ITIL®

Drabina certyfikatów ITIL® składa się z 6 szczebli. ITIL® Foundation jest pierwszym certyfikatem i jednocześnie wymaganym w kolejnych certyfikatach w tej drabinie.

Każdy certyfikat zdobyty na ścieżce ITIL® to określona ilość punktów. By zdobyć certyfikat ITIL® Expert, potrzebujesz uzyskać 22 punkty.

Tabela poniżej zawiera krótkie podsumowanie wszystkich certyfikatów ITIL® wraz z wymaganiami wstępnymi i punktami, jakie dzięki nim zdobywasz.

MODUŁWYMAGANIA  WSTĘPNEILOŚĆ PUNKTÓW
ITIL® Foundation
Ogólna wiedza o koncepcji, kluczowych elementach, procesach i terminologii
Brak wymagań wstępnych2 punkty
ITIL® Practitioner
Pokazuje jak wdrożyć praktyki ITIL w organizacji i jak je dostosować do warunków organizacji ze szczególnym naciskiem na etap Continual Service Improvement (CSI).
Jest modułem opcjonalnym. Został wprowadzony do certyfikacji w 2015 roku.
Certyfikat ITIL®Foundation3 punkty
ITIL® Intermediate
Ma strukturę modułową, moduły zebrane są w dwie ścieżki certyfikacji:

Ścieżka Service Lifecycle jest przewidziana dla kadry zarządzającej i skupia się na budowaniu usług IT i zarządzaniu nimi. Moduły pokrywają się z etapami cyklu życia usługi:
– Service Strategy (SS),
– Service Design (SD),
– Service Transition (ST),
– Service Operation (SO),
– Continual Service Improvement (CSI).

Z kolei ścieżka Service Capability adresowana jest do praktyków i skupia się na interakcjach pomiędzy procesami. W ramach tej ścieżki do zrealizowania są cztery moduły:
– Operational Support and Analysis (OSA),
– Planning, Protection and Optimization (PPO),
– Release, Control and Validation (RCV),
– Service Offerings and Agreements (SOA).
Certyfikat ITIL®Foundation

Rekomendowane przynajmniej 2 lata doświadczenia w dostarczaniu usług IT

Wymagane szkolenie przed przystąpieniem do egzaminu z danego modułu
3 punkty za każdy moduł w ścieżce Service Lifecycle

4 punkty za każdy moduł w ścieżce Service Capability
Managing Across the Lifecycle
Ostatnia wymagana certyfikacja na drodze do uzyskania tytułu eksperta w zarządzaniu usługami IT. Jej celem jest umiejętność wykorzystania praktyk ITIL® w realnym środowisku.
Certyfikat ITIL® Foundation

15 punktów zdobytych w ramach certyfikacji ITIL® Practicioner, ITIL® Service Lifecycle i ITIL® Service Capability
5 punktów
ITIL® Expert
Certyfikat ITIL® Expert jest przyznawany osobom, które osiągnęły wymagany poziom wiedzy o dobrych praktykach IT i zdobyły umiejętności ich wykorzystania w praktyce. Umiejętności te poświadczone są przez wymogi wstępne – odpowiednią ilość punktów i wcześniejsze certyfikaty.
Certyfikat ITIL® Foundation

Certyfikat Managing Across the Lifecycle
22 punkty
ITIL® Master
Dla tego etapu certyfikacji ITIL® nie ma sylabusa czy też treningu. Na tym etapie liczy się Twoje bogate doświadczenie we wdrażaniu praktyk ITIL®.
Certyfikat ITIL®Expert
5 lat doświadczenia w zarządzaniu usługami IT na stanowisku kierowniczym

Podsumowanie

Jeśli jesteś na początku drogi w obszarze ITIL®, zapoznaj się koniecznie z moimi dwoma wpisami – jak przygotować się do egzaminu ITIL® Foundation i jak wygląda egzamin ITIL® Foundation.