Rejestr Produktu przewijał się praktycznie przez każdy artykuł, jaki powstał w ramach cyklu artykułów o Scrum. Najwyższa pora odpowiedzieć na pytanie, co to jest Rejestr Produktu, kto za niego odpowiada i jak o niego dbać.

Co to jest Rejestr Produktu (ang. Product Backlog)?

Jest to ułożona zgodnie z priorytetami lista funkcjonalności produktu, wyrażona w formie historyjek użytkownika. Oprócz tego w rejestrze znajdują sią:

 • błędy wymagające naprawy,
 • poprawki techniczne
 • i elementy pozyskiwania wiedzy.

Jeden produkt to jeden Rejestr. W praktyce nie jest to takie proste, bo co zrobić w przypadku:

 • kiedy produkt składa się z wielu komponentów
 • lub jest duży i pracuje nad nim wiele zespołów,
 • gdy jeden zespół pracuje nad wieloma produktami.

Przypadków do rozważenia jest wiele, dlatego pozwól – że poświęcę im jeden z kolejnych artykułów.

Kto jest odpowiedzialny na Rejestr Produktu?

Za Rejestr Produktu odpowiada Właściciel Produktu.

Dobry Rejestr Produktu czyli jaki?

Dobry Rejestr powinien być uszczegółowiony w odpowienim stopniu – historyjki do zrealizowania w ciągu 2-3 najbliższych sprintów powinny spełniać zdefiniowane Kryteria Gotowości (ang. Definition of Readiness).

Każda historyjka powinna być oszacowana, czyli mieć nadany rozmiar. Powinna być również przypisana do tej wersji dystrynucyjnej, w której zostanie zrealizowana.

A historyjki, którymi zajmujemy się pracując nad aktualną wersją dystrybucyjną powinny mieć przypisane również priorytety.

Doskonalenie Rejestru Produktu

Rejestr Produktu jest żywy. Powstaje na początku projektu i ewaluuje w trakcie jego trwania, na podstawie informacji, jakie Zespół Scrumowy uzyskuje przez cały czas trwania projektu.

W tym celu Zespół Scrumowy przeprowadza regularnie spotkania, których celem jest Doskonalenie Rejestru Produktu (ang. Backlog Refinement). Podczas tych spotkań mają miejsce następujące aktywności:

 • dodawanie nowych historyjek,
 • rozbijanie istniejących historyjek na mniejsze
 • doprecyzowanie, szacowanie i priorytetyzowane historyjek w Rejestrze.

Takie spotkania powinny się odbywać regularnie, np. raz w tygodniu. Kiedy jeszcze ma miejsce Doskonalenie Rejestru Produktu?

 • po spotkaniach Daily Scrum,
 • w ramach Przeglądu Sprintu,
 • podczas planowania wersji dystrybucyjnych.

Doskonalenie Rejestru jest wysiłkiem całego Zespołu Scrumowego. Dlatego warto przeznaczyć 10% czasu Zespółu Scrumowego na tą aktywność w każdym Sprincie.

Kategorie: PROJEKTY