Bycie zwinnym nie odbywa się w jednej sekundzie. Nie wystarczy machnąć magiczną różdżką ani pstryknąć palcami. Jest to proces – trudny i żmudny, jeśli rzeczywiście zależy nam na byciu zwinnym, a nie pseudo-zwinnym. Proces ten można podzielić na trzy etapy, które znajdziesz pod tajemniczo brzmiącą nazwą modelu Shu-Ha-Ri.

Etap 1 – Shu

W tym etapie zespół poznaje reguły zwinności i stara się bezkrytycznie i dosłownie stosować je w codziennej pracy nad produktem. W rezultacie

 • próbuje definiować zadania i estymować czas ich trwania – na tym etapie z różnym skutkiem,
 • planuje ze Sprintu na Sprint – Rejestr Produktu nie jest doskonalony, a w związku z tym nie zawiera spriorytetyzowanych historyjek na kolejne 2-3 Sprinty,
 • codzienne spotkania trwają o wiele za długo, ponieważ w trakcie ich trwania toczą się zacięte dyskusje (również nie dotyczące rozwoju produktu),
 • prędkość zespołu różni się znacząco pomiędzy Sprintami, co utrudnia planowanie,
 • nie każdy sprint dostarcza możliwy do wdrożenia przyrost.

Etap 2 – Ha

Kiedy zespół zauważa, że nie osiąga spodziewanych rezultatów, zaczyna kwestionować sens stosowanych praktyk. Pojawia się krytyczne myślenie. Bardzo przydatne na tym etapie jest wsparcie Agile Coacha lub doświadczonego Scrum Mastera, który naprowadzi zespół i pomoże wdrożyć te praktyki. Tu już nie ma kopiowania zasad z podręcznika, tu już jest działanie ze świadomością.

W rezultacie:

 • zespół jest w stanie zaplanować Sprint w ustalonym czasie,
 • zespół ma przygotowaną listę historyjek na 2-3 kolejne sprinty,
 • codzienne spotkania trwają do 15 minut i skupiają się na odpowiedzi na 3 pytania ,
 • prędkość zespołu rośnie ze Sprintu na Sprint,
 • a każdy Sprint kończy się dostarczeniem możliwego do wdrożenia przyrostu, choć zdarzają się w nim błędy.

Etap 3 – Ri

Dojście do tego etapu oznacza pełną zwinność zespołu. Zespół potrafi samodzielnie wdrażać i stosować zwinne praktyki oraz zarządzać rozwojem produktu:

 • prędkość zespołu ustabilizowała się, co pozwala bardzo precyzyjnie planować nie tylko nadchodzący Sprint, ale każdy kolejny aż do zakończenia prac nad produktem,
 • każdy przyrost spełnia wszystkie oczekiwania jakościowe.

Zespół nie potrzebuje wsparcia Agile Coacha i Scrum Mastera. Jest to stan, do którego powinny dążyć wszystkie Zespoły Scrumowe.