Korzyści wynikające ze zwinności

Co roku ukazują się raporty badające zwinność organizacji. Zarówno stopień zwinności, powody wdrożenia zwinności i korzyści, jakie czerpią organizacje z tego tytułu. Raporty dostarczają wielu ciekawych informacji i jeśli masz odrobinę czasu, zachęcam Cię do lektury przynajmniej jednego z nich. W tym artykule znajdziesz podsumowanie korzyści płynących z wdrożenia zwinności. 

Ja regularnie przeglądam dwa raporty:

  • raport przygotowany przez Business Agility Institute (tu znajdziesz raport z 2020 roku)
  • i raport przygotowany przez VersionOne (tu jego 14 edycja).

Przegląd korzyści wynikających z wdrożenia zwinności

Wybrałam dla Ciebie top 3 korzyści z każdego z raportów, o których wspomniałam powyżej. 

  • Lepsze zarządzanie zmieniającymi się priorytetami

Regularna pielęgnacja rejestru produktu, aktualizacja priorytetów i realizacja zadań o najwyższym priorytecie to niewątpliwie zaleta podejścia zwinnego.

  • Współpraca i komunikacja

Stała obecność biznesu i jego wsparcie w trakcie realizacji projektu są nieocenione! W projektach realizowanych ‘waterfallowo’ można było tylko pomarzyć o komforcie pracy, w którym klient na bieżąco rozwiewa wątpliwości czy doprecyzowuje oczekiwania.

  • Większa świadomość aktualnego statusu projektu 

Dzięki zastosowaniu ‘tablicy’ w każdej chwili jesteśmy w stanie sprawdzić, w jakiej kondycji jest projekt – czy zadania realizowane są zgodnie z planem, czy gdzieś po drodze utknęliśmy. Przyznaj, że daje to kierownikowi projektu (i nie tylko jemu) ogromny komfort pracy!

Patrząc z perspektywy członka zespołu projektowego tu też mamy do czynienia z większą wiedzą na temat tego, co jest do zrobienia i na kiedy.

  • Pracuje się po prostu lepiej

Znajomość oczekiwań klienta, jasność celów, a przede wszystkim to, że cały zespół ma takie same cele ze sprintu na sprint, bycie częścią zespołu, wsparcie w codziennych wyzwaniach, poczucie dostarczania czegoś, co ma sens sprawia, że nasza praca przynosi nam satysfakcję.

  • Poprawa w zakresie zgodności celów biznesowych z wymaganiami IT 

Każda firma w tej chwili ma dział IT i każde działanie biznesowe wymaga wsparcia ze strony IT. Tu podejście zwinne na pewno pomaga w lepszej komunikacji i zrozumieniu potrzeb obu stron.

  • Szybkość wprowadzania na rynek 

Zwinność daje nam nie tylko szansę zbudować coś, co odpowiada potrzebom klienta, ale też dostarczyć produkt szybciej. W waterfallu klient musiał czekać (często dłużej niż to wynikało z planu), a dodatkowo gotowy produkt był dla niego – mówiąc delikatnie – rozczarowaniem? 

Więcej korzyści znajdziesz w wyżej wspomnianych raportach. A co jest dla Ciebie największą korzyścią zwinnej realizacji projektu?