Jakie zmiany pojawią się w PMBOK 6th Edition?

Bardzo mnie cieszą zmiany wprowadzone w najnowszej wersji PMBOK Guide 6th Edition. Dlaczego? Wszystko opisałam w tym wpisie.

Jakie zmiany pojawią się w PMBOK 6th Edition?

Wprowadzenie szóstej edycji PMBOK Guide, to tak naprawdę wprowadzenie dwóch przewodników po zarządzaniu projektami: PMBOK 6th Edition i Agile Practice Guide. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o tym, co się zmieniło.

Dlaczego ucieszyły mnie zmiany w PMBOK 6th Edition? Po pierwsze dlatego, że PMBOK zostanie rozszerzony o metodyki zwinne, które od kilku dobrych lat towarzyszą moim projektom. Drugi powód to wprowadzenie aspektu zarządzania wiedzą, który jest bardzo istotny nie tylko w zarządzaniu projektami, ale również usługami i produktami.

Uwaga! Jeśli przygotowujesz się właśnie do certyfikatu PMP, pamiętaj, że egzamin zmieni się w pierwszym kwartale 2018 roku.

PMBOK 6th Edition

Zmiany w grupach procesów

Nie ma zmian w grupach procesów. Nadal jest 5 grup: Initating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling oraz Closing.

Zmiany w obszarach wiedzy

Tutaj znajdujemy dwie zmiany nazwy obszaru wiedzy:

PMBOK 5TH EDITIONPMBOK 6TH EDITION
Project Integration ManagementProject Integration Management
Project Scope ManagementProject Scope Management
Project Time ManagementProject Schedule Management
Project Cost ManagementProject Cost Management
Project Quality ManagementProject Quality Management
Project Human Resources ManagementProject Resources Management
Project Communications ManagementProject Communications Management
Project Risk ManagementProject Risk Management
Project Procurement ManagementProject Procurement Management
Project Stakeholder ManagementProject Stakeholder Management

W przypadku Project Time Management zmiana została podyktowana przez fakt, że nie można zarządzać czasem trwania projektu – można zarządzać harmonogramem projektu. Nowa nazwa nawiązuje też do dokumentu Practice Standard for Scheduling opublikowanego przez PMI.

Wyjaśnienie zmiany nazwy z Human Resources Management na Resource Management jest banalnie proste. Kierownik projektu nie zarządza wyłącznie ludźmi, ale również maszynami, licencjami, wyposażeniem, czyli szeroko pojętymi zasobami. Bardzo często te zasoby są współdzielone z innymi projektami. W rezultacie planowanie ich dostępności i zarządzanie nimi jest krytyczne z punktu widzenia projektu.

Dodatkowo każdy obszar wiedzy został uzupełniony o cztery nowe sekcje:

  • Key concepts,
  • Trends and emerging practices,
  • Tailoring consideration, w której znajdziemy szczegółowe wskazówki, jak dostosować procesy do wielkości i zakresu projektu,
  • Considerations for agile/adaptive environment poświęconą zwinnemu podejściu (szeroko rozwiniętemu w Agile Practice Guide).

Zmiany w procesach

Całkowita liczba procesów wzrosła z 47 do 49.

Nowe procesy

NAZWA PROCESUGRUPAOBSZAR WIEDZY
Manage Project KnowledgeExecutingProject Integration Management
Implement Risk ResponsesExecutingProject Risk Management
Control ResourcesMonitoring & ControllingProject Resource Management

Usunięte procesy

Zawartość procesu Close Procurement została włączona do dwóch procesów: Control Procurement i Close Project.

Inne zmiany w procesach

  • Process Estimate Activity Resources został przeniesiony do obszaru Project Resource Management.
  • 6 procesów ma zmienioną nazwę:
PMBOK 5TH EDITIONPMBOK 6TH EDITION
Perform Quality AssuranceManage Quality
Plan Human Resource ManagementPlan Resource Management
Control CommunicationsMonitor Communications
Control RisksMonitor Risks
Plan Stakeholder ManagementPlan Stakeholder Engagement
Control Stakeholder EngagementMonitor Stakeholder Engagement

Pozostałe zmiany w PMBOK 6th Edition

Dodany został nowy rozdział o roli kierownika projektu, w którym znajdują się wymagane kompetencje i umiejętności zgodne z PMI Talent Triangle. Oznacza to podkreślenie wagi znajomości strategii i biznesu w prowadzeniu projektów.

W PMBOK 5th Edition poszczególne komponenty Project Management Plan były przedstawiane jako wejście/wyjście dla danego procesu. W nowej edycji PMBOK Guide wskazany jest Project Management Plan jako taki.

W przypadku Project documents/Project documents updates dodana została informacja, o jakie dokumenty chodzi.

Agile Practice Guide

Agile Practice Guide został opracowany we współpracy z Agile Alliance i jest rozszerzeniem zwinnego podejścia do prowadzenia projektów, które zostało wprowadzone do PMBOK Guide 6th Edition. Jest zestawem narzędzi i wytycznych, które pokazują jak wprowadzić zwinne metodyki do projektu i uzyskać dobre wyniki.

Sekcje

Przewodnik składa się z następujących sekcji:

An Introduction to Agile – jak sama nazwa wskazuje – wprowadza w świat Manifestu Agile, wartości i reguł, którymi rządzą się metodyki zwinne.

Lifecycle Selection – jest przewodnikiem po różnych cyklach życia projektu, włączając to kombinacje różnych podejść.

Implementing Agile: Creating Agile environment – skupia się na czynnikach krytycznych w środowisku Agile, jak choćby tworzenie zespołu.

Implementing Agile: Delivering in Agile environment – jak sam tytuł wskazuje – rozdział ten opisuje praktyki, które zespół projektowy może wykorzystać do regularnego dostarczania wartości.

Podsumowanie

Jak widać w powyższym zestawieniu zmian jest dużo, ale są to zmiany jak najbardziej oczekiwane. Zgadzasz się ze mną?