Co to jest Scrum?

Niejednokrotnie w swojej karierze spotkałam się ze stwierdzeniami, że działamy w Scrumie, więc nie ma potrzeby robić tego, czy tamtego. Pojawiały się również różnego rodzaju hybrydy, wynikające ze starych przyzwyczajeń i/lub oporu przed zmianą. Oczywiście są projekty, których nie można zrealizować inaczej niż ‘waterfallem’. Z tych powodów zdecydowałam o przygotowaniu serii wpisów na temat Scrum. Zaczynamy od odpowiedzi na pytanie, co to jest Scrum.

Co to jest Scrum?

Projekty można realizować na dwa sposoby:

 • klasycznie (“waterfallowo”),
 • zwinnie (w duchu Agile).

Jakiś czas temu na moim blogu pojawił się artykuł, w którym wyjaśniłam różnice pomiędzy tymi podejsciami.

Scrum jest jednym z dostępnych sposobów implementacji podejścia zwinnego, wykorzystywanym do rozwoju produktów. Ten zbiór dobrych praktyk został szczegółowo opisany przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda w Scrum Guide (ostatnia aktualizacja w listopadzie 2020). Przewodnik ten znajdziesz pod tym linkiem (możesz również skorzystać z wersji w języku polskim).

Charakterystyka Scrum

Scrum opiera się na 3 filarach:

 • przejrzystość standardów i definicji,
 • inspekcja zarówno działania Scruma, jak i osiąganych wyników,
 • adaptacja, której celem jest korekta odchyleń.

Scrum charakteryzuje 5 wartości:

 • zaangażowanie w realizację celów Zespołu Scrumowego,
 • odwaga do robienia właściwych rzeczy,
 • skupienie na pracy nad zadaniami z bieżącego sprintu,
 • otwartość na pracę i codzienne wyzwania,
 • szacunek do siebie nazwajem.

Zespół Scrumowy

W Zespole Scrumowym wyróżnione zostały 3 role:

 • Product Owner, który odpowiada za rozwój produktu poprzez definiowanie wymagań,
 • Deweloperzy, zajmujący się implementacją tych wymagań,
 • Scrum Master , który dba o to, żeby Zespół Scrumowy działał zgodnie z tym, jak to zostało opisane w Scrum Guide.

Wydarzenia w Scrum

Praca w Scrum zorganizowana jest w formie Sprintów. Sprinty są zawsze tej samej długości (zwykle 2 tygodnie, maksymalnie 1 miesiąc), w ramach którego zespół scrumowy realizuje wybrane zadania. Celem każdego Sprintu jest dostarczenie potencjalnie zdatnego do wdrożenia przyrostu produktu.

Każdy Sprint zawiera 4 formalne wydarzenia:

 • Sprint planning odbywa się zawsze na początku sprintu (może trwać maksymalnie 8 godzin dla sprintu miesięcznego). Jego celem jest wybór wymagań, które zostaną zrealizowane w ramach rozpoczynąjącego się sprintu i ustalenie tego, jak te wymagania zostaną zaimplementowane.
 • Codzienny Scrum – 15 minutowe, codzienne spotkania zespółu, w ramach których zespół organizuje pracę na najbliższe 24 godziny (do następnego spotkania).
 • Sprint review zawsze kończy sprint (trwa maksymalnie 4 godziny dla sprintu miesięcznego) i ma na celu przegląd rezultatów tego sprintu,
 • Restrospektywa również odbywa się na końcu sprintu (trwa maksymalnie 3 godziny dla sprintu miesięcznego). Jego celem jest przegląd doświadczeń z kończącego się sprintu, wyciągnięcie wniosków i zdefiniowanie zmian.

W przypadku sprintów krótszych niż miesiąc wydarzenia takie jak planning, review i retrospektywa powinny być proporcjonalnie krótsze.

Tyle na dzisiaj. Wiesz już, co to jest Scrum i czym się charakteryzuje. W kolejnych artykułach z tego cyklu omówię szczegółowo poszczególne role oraz wydarzenia. Już dziś zapraszam do lektury.