Co to jest ITIL®?

Jeśli organizacja, w której pracujesz, zajmuje się dostarczaniem usług informatycznych, z pewnością spotkałeś się z tym skrótem. W tym wpisie dowiesz się, co to jest ITIL®

Ponieważ nie można mówić o ITIL®, nie znając pojęcia usługi IT, zacznę od definicji pojęć usługa i usługa informatyczna.

Usługa

Usługa jest to dostarczenie wartości. Odbiorcą usługi jest użytkownik, organizacja. Wartość jest tym, co odbiorca usługi chce otrzymać poprzez skorzystanie z tej usługi.

Usługa informatyczna

Usługa informatyczna to usługa realizowana przez dostawcę usług informatycznych i dostarcza wartość w wyniku wykorzystania technologii informatycznej, pracy ludzi i procesów, które łączą to w całość.

Co to jest ITIL®?

ITIL® to zbiór dobrych praktyk z obszaru zarządzania usługami informatycznymi. Zauważ, że nie jest to metodologia. Słowo ITIL jest skrótem od Information Technology Infrastructure Library, a zatem jest to biblioteka, w której znajdziesz odpowiedź na pytania, jak:

  • zarządzać portfelem usług informatycznych,
  • zapewnić wysoką jakość tych usług,
  • zagwarantować wydajność i dostępność tych usług.

Uniwersalność praktyk ITIL® pozwala na ich stosowanie w przypadku usług informatycznych dostarczanych:

  • wewnętrznym klientom (inne organizacje w ramach tej samej firmy),
  • zewnętrznym klientom,

oraz w przypadku usług wspierających wyżej wymienione usługi.

Właścicielem ITIL® jest AXELOS, z kolei organizacja PeopleCert jest odpowiedzialna za certyfikaty ITIL®.

Co znajduje się w bibliotece ITIL® ?

Biblioteka ITIL® dostarcza definicję cyklu życia usług informatycznych, opisuje kluczowe zasady i procesy dla każdego etapu oraz role zaangażowane na każdym z nich.

Cykl życia usług IT składa się z 5 etapów:

  • Strategia usług IT,
  • Projektowanie usług IT,
  • Wdrożenie usług IT,
  • Eksploatacja usług IT,
  • Ustawiczne udoskonalanie usług IT.

Każdy z tych etapów ma określony cel, a jego realizacji służą określone procesy.

Podsumowanie

Jeśli chcesz zdobywać wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania usługami IT, zapraszam Cię do lektury wpisu Ścieżka certyfikacji ITIL®.