Co musisz wiedzieć o Właścicielu Produktu?

Omawiając role w Scrum nie sposób pominąć tej roli. Bez niej nie byłoby ani produktu przynoszącego zwrot z inwestycji, ani Rejestru Produktu, ani celów do osiągania przez Zespół Scrumowy w kolejnych Sprintach. Sprawdź, kim jest Właściciel Produktu i jakie ma obowiązki.

Kim jest Właściciel Produktu (ang. Product Owner)?

Właściciel produktu jest osobą odpowiedzialną za dany produkt przez cały czas w cyklu życia produktu. Od etapu tworzenia wizji tego produktu poprzez ciągłe rozwijanie produktu aż do decyzji, że dany produkt nie ma już ekonomicznego uzasadnienia.

Każdy produkt może mieć tylko jednego Właściciela Produktu. Chodzi tutaj o podejmowanie decyzji dotyczących produktu i ponoszenie odpowiedzialności za te decyzje. Niezwykle istotnym jest to, żeby organizacja dała Właścicielowi Produktu mandat zaufania i nie podważała jego decyzji.

Kto będzie pełnił rolę Właściciela Produktu? W przypadku projektów:

 • w tej samej domenie w organizacji – osoba z kadry zarządzającej tą domeną,
 • realizowanych dla innej domeny w ramach tej samej organizacji – przedstawiciel tej domeny, który będzie czerpał benefity z produktu,
 • komercyjnych – przedstawiciel klienta.

Z punktu widzenia Scruma Właściciel Produktu jest członkiem Zespołu Scrumego.

Obowiązki Właściciela Produktu

 • podejmowanie decyzji uzasadnionych ekonomicznie odnośnie rozwoju produktu – na wszystkich szczeblach tego rozwoju:
  • definiowania celu biznesowego produktu,
  • tworzenia i utrzymywania Rejestru Produktu oraz wyjaśniania poszczególnych historyjek opisanych w Rejestrze Deweloperom,
  • priorytetyzacji historyjek.
 • udział w planowaniu portfela produktów w organizacji, w planowaniu produktu (odpowiada za jego wizję), w planowaniu wersji dystrybucyjnej (co ma się w niej znaleźć) i sprintu (ustalając jego cel),
 • odpowiada za pielęgnację Rejestru Produktu,
 • definiuje kryteria akceptacji dla każdego elementu w Rejestrze Produktu,
 • współpracuje ze Scrum Masterem i Deweloperami,
 • współpracuje z interesariuszami, których interesy reprezentuje,
 • podejmuje decyzję o zakończeniu Sprintu przed czasem.

Podsumowanie

Właściciel Produktu to szczególna rola, która wymaga:

 • eksperckiej wiedzy biznesowej i domenowej,
 • rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 • umiejętności podejmowania decyzji,
 • wzięcia odpowiedzialności za produkt,
 • zaangażowania i dostępności.