Co musisz wiedzieć o Scrum Masterze?

Kontynuuję cykl artykułów na temat zwinności. Nadszedł już czas, żeby przyjrzeć się wszystkim zdefiniowanym w Scrum rolom. Zaczynam od roli, która odpowiada za to, jak w zespole i organizacji wygląda Scrum. Scrum Master, bo o nim mowa, to rola bardzo złożona. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć.

Kim jest Scrum Master?

 • jest członkiem Zespołu Scrumowego
  • może być przypisany do wielu Zespołów Scrumowych lub współdzielić tę rolę z rolą Developera w jednym Zespole Scrumowym,
  • nie może być jednocześnie Właścicielem Produktu,
 • jest liderem, który służy Zespołowi Scrumowemu, Właścicielowi Produktu i całej organizacji,
 • jest promotorem Scruma w Zespole Scrumowym i w organizacji.

Obowiązki Scrum Mastera

Scrum Master wspiera Zespół Scrumowy w realizacji celów Sprintu i tworzenia przyrostu. Obowiązki te realizuje m.in.:

 • poprzez usuwanie pojawiających się przeszkód, o ile Zespół Scrumowy nie potrafi ich samodzielnie usunąć,
 • poprzez ochronę Zespołu Scrumowego przed zakłóceniami z zewnątrz, dzięki czemu mogą się oni skupić na dostarczeniu wartości,
 • usuwając bariery między Właścicielem Produktu a Deweloperami,
 • dbając o to, żeby wszystkie ceremonie scrumowe odbywały się w przyjaznej atmosferze, były produktywne i mieściły się w ustalonym przedziale czasowym,
 • edukując i demonstrując, co to znaczy pracować w Scrumie,
 • wspierając Zespół w samoorganizacji i samozarządzaniu.

Scrum Master wspiera Właściciela Produktu m.in.:

 • pomagając mu w znalezieniu najlepszego sposobu zarządzania Rejestrem Produktu i definiowania celów Sprintu,
 • wspierając podczas współpracy z interesariuszami.

Scrum Master jest promotorem Scruma i zwinnej transformacji w organizacji. To jego obowiązkiem jest wdrożenie w organizacji Scruma w takiej formie, jaka została zdefiniowana w Scrum Guide. Misję tą realizuje m.in.:

 • edukując każdą osobę w organizacji (przekazując zarówno wiedzę teoretyczną, jak i tworząc dobre praktyki zwinne),
 • wspierając Zespoły Scrumowe i interesariuszy w znajdowaniu wspólnej płaszczyzny współpracy.

Podsumowanie

By być dobrym Scrum Masterem, nie wystarczy znać Scruma i posiadać jeden z dostępnych n arynku certyfikatów. Potrzebne są:

 • rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • empatia i otwartość na drugiego człowieka,
 • umiejętność słuchania,
 • proaktywność.

Jeśli masz za sobą doświadczenie pracy w roli Scrum Mastera, zgodzisz się ze mną, że jest to rola bardzo wymagająca, ale jednocześnie dająca ogromną satysfakcję i spełnienie.